Înregistrare fose septice

A N U N T

In conformitate cu prevederile art.10 alin.(3) si art.11 din Criteriile pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.714/2022,prin grija reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale, proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.  Obligaţia înregistrării respective  revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a criteriilor, respectiv pana la data de 26 noiembrie 2022. În vederea înregistrării, autorităţile publice locale vor pune la dispoziţie formulare de înregistrare.

Invitam toti detinatorii de sisteme individuale adecvate pentru colectarea si/sau epurarea apelor uzate (detinatori de fose septice sau alte instalatii de colectare si/sau instalatii de epurare a apelor uzate) sa se prezinte la sediul primariei pentru completarea formularelor specifice,in termenele precizate.Formularele pot fi descarcate de pe site-ul www.primariasapoca.ro si transmise online pe adresa de email primariasapocabz@gmail.com.

Precizam ca nerespectarea obligatiilor legale de mai sus,de catre persoane fizice si juridice,constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei,conform prevederilor art.23 din actul normativ mai sus precizat.

 

P R I M A R,

Laurentiu-Iulian Manea

Formular de inregistrare SIA de COLECTARE

Formular inregistrare SIA de EPURARE