Legislatie VANZARE CUMPARARE TERENURI SITUATE IN EXTRAVILAN

-Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,cu modificarile si completarile
aduse prin Legea nr.68/2014,Legea nr.138/2014,Decizia nr.755/2014,Legea nr.129/2017 si
Legea nr.175/2020.

-Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului,aprobate prin Ordinul comun nr.719/740/M. 57/2333/2014,cu modificarile si
completarile aduse prin Ordinul comun nr.311/94/M. 12/3525/2020.

Author: admin