PUBLICATIE Nr.5072/03.03.2016

PRIMARIA COMUNEI SAPOCA                                                                                                             Nr.5072/03.03.2016

JUDETUL BUZAU

Starea civila

P U B L I C A T I E

Astazi, 03 martie 2016, a fost inregistrata declaratia de casatorie a

d-lui Neculai Ionut-Stelica, in varsta 25 de  ani, cu domiciliul in localitatea C.A.Rosetti, sat Cotu Ciorii, judetul Buzau si a d-rei Carp Cristina-Adriana,  in varsta de 25 ani, cu domiciliul in localitatea Sapoca, sat Matesti,  judetul Buzau.

In temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, orice persoana poate face opunere la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale, ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opozitia la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

 

OFITER DE STARE CIVILA,

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *