PUBLICATIE Nr.5089/31.03.2016

PRIMARIA COMUNEI SAPOCA                                                                                             Nr.5089/31.03.2016
JUDETUL BUZAU
Starea civila
P U B L I C A T I E

Astazi, 31 martie 2016, a fost inregistrata declaratia de casatorie a 

d-lui Trandafir Laurentiu-Constantin, in varsta 28 de ani, cu domiciliul in localitatea Sapoca, sat Matesti, judetul Buzau si a d-rei Pirvu Georgiana-Ionela, in varsta de 21 ani, cu domiciliul in localitatea Gheraseni, sat Gheraseni, str.1 Mai, nr.129, judetul Buzau. In temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, orice persoana poate face opunere la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale, ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

 
OFITER DE STARE CIVILA,

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *