ANUNȚ

Primăria Săpoca, cu sediul în localitatea Săpoca, str. Principală nr.121, judeţul Buzău,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier
juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, Accesare
Fonduri Structurale din aparatul de specialitate al primarului.
I.Data, ora și locul de desfășurare a concursului.
Concursul se va desfasura în sala de ședințe a Primariei Comunei Săpoca, judetul Buzau,
după cum urmează :
– proba scrisă – 06.12.2017 orele 09.00;
– proba interviu – 08.12.2017 orele 12.00;
II.Condiții de participare la concurs:
1. Condiții generale in lincul de mai jos:

Post vacant Consilier Juridic 

Privacy Policy Settings